Výhody služby sklonovani-jmen.cz

 • Výrazně nižší chybovost. Ohýbat jména z kalendáře dokáže i skript spíchnutý na koleni za hodinu. Dobrý algoritmus poznáte podle toho, kolik výjimek dokáže pokrýt.
 • Univerzálnost. Lze ohýbat jména ze stávajících databází. Není nutné, aby zákazníci při registraci oddělovali tituly, křestní jména, příjmení. Služba si s tím poradí.
 • Systém se nezaměřuje pouze na česká jména. Cílem je ohýbat jakákoliv jména psána latinkou. Proto na rozdíl od konkurenčních řešení nefunguje na triviálním whitelistu českých jmen a příjmení nebo porovnávání zakončení jmen. Při určování koncovky je vyhodnocována celá řada faktorů.
  Podporuje abecedy evropských jazyků. Ö, ß nebo ŕ? Není problém.
 • Pracujeme s tituly. Systém využívá akademické a vědecké tituly. Ví, které se k oslovení běžně nepoužívají, i jak pracovat s těmi ostatními.
 • Dobrý den, vážená firmo vážení! Velký podíl hodnot pochází od samotných koncových uživatelů, kteří je zadávají do registračních formulářů. Data tak často obsahují chyby: překlepy, názvy firem místo občanských jmen, adresu místo jména, přehozené křestní jméno a příjmení… Systém slepě nepřidává koncovku, nýbrž se snaží adekvátně reagovat – závorky ignoruje, na zjevné chyby upozorní, většinu názvů právnických osob dokáže identifikovat a použít vhodnější tvar.
 • Triviální API. Ohýbat jména je možné i jen se základními znalostmi programovacího jazyka. Viz Návod pro začátečníky.
 • Velká možnost nastavení. Systém umí nejen uctivé formální pozdravy, ale i přátelské s využitím pouze křestních jmen. Vracené tvary lze modifikovat. Viz Dokumentace.
 • Všechny nahlášené chyby jsou urgentně opravovány. Oprava se hned projeví. Není nutné stahovat novou verzi softwaru nebo opravenou verzi platit.
 • Více než 3000 uživatelů. Díky většímu počtu uživatelů je vyšší pravděpodobnost, že na případnou chybu vracené hodnoty už někdo narazil a nahlásil ji. Díky tomu je systém vyladěnější.
 • Průběžné korekce výsledků. Provádíme manuální kontroly nahodile vybraných, problematických či nejčastěji vracených hodnot. Ročně se zkontrolují desítky tisíc ohnutých jmen.
 • Systém využívá zaslané hodnoty ke svému zdokonalování. Čím více skloňování systém provede, tím přesnější hodnoty díky samoučícímu se mechanismu poskytuje.